Similar jobs
Posted: 24 Jun 2017
Salary: Negotiable
Location: Tanzania, Dar es Salaam
• Master of Medicine or its equivalent; PhD or equivalent in relevant field preferred. • Registrat...
Posted: 21 Jun 2017
Salary: Negotiable
Location: Tanzania, Mwanza
Education Degree, National Higher Diploma or Montessori Diploma and registration with the teaching C...
Posted: 21 Jun 2017
Salary: Negotiable
Location: Uganda, Kampala
Bachelor’s degree in Swahili Education. Registered as professional teacher with Education Service C...
Posted: 21 Jun 2017
Salary: Negotiable
Location: Uganda, Kampala
Masters of Science degree in natural resource management, agricultural economics, information and co...
Posted: 20 Jun 2017
Salary: Negotiable
Location: South Sudan,
Applicant must have a first or Upper Second (2:1) degree in the relevant subject area(s). Applicant...
1290 views
katibu wa elimu, uimarishaji na utangazaji wa chama
Back
Posted: 05 Oct 2016 07:58
Deadline: 21 Oct 2016
Category: Education & Training
Location: Africa , Tanzania , Dar es Salaam
Employment: Full-Time
Experience: From 2 year(s)
Education: Bachelor
Salary: Negotiable
About Company: Chama cha Wafanyakazi wa Sekta ya Mawasiliano na Uchukuzi
Email: info@cotwu.com
Phone: +255 (25) 2503304
Contact name: MD
File: Download
Requirements
Awe Mtanzania
Awe na umri usiozidi miaka 45
Awe na Shahada au Stashahada ya Elim u,
maendeleo ya Jam ii, Sheria na Ustawi wa jamii
kutoka chuo kinachotambulika
Awe na uzoefu katika masuala ya Vyama vya
Wafanyakazi kwa muda usiopungua miaka
miwili(2}
Mwanachama wa COTWU (T) atapewa
klpaumbele zaidi
Conditions
N/A
Responsibilities
Kuandaa/kutengeneza Mpango wa Mafunzo
ya Eli mu kwa ajlll ya wafanyakazi/wanachama
waCOTWU(T) Sherla za Kazi Kuratlbu shughuli zote za Elimu/mafunzo, uimarishaji na utangazaji wa Chama sehemu
za kazi/matawini ya COTWU (T)
-Kufanya utafiti, kukusanya na kuchambua
makala mballmbali na kutoa mafunzo/elimu'
sehemu za kazi matawi ya COTWU (T).
-Kuimarisha Kamati za Wanawake na Vijana
ndani ya Chama
-Kuimarisha Mikataba ya Utambuzi, Mikataba
ya Hali Bora na Mabaraza ya Wafanyakazi
-Kumshauri Katibu Mkuu kuhusu mas.ua la ya
Elimu/mafunzo, utangazaji na uimarishaji wa
Chama.
©2017 BIZCYCLONE Portal All Rights Reserved
Coopera teWith Us »
We are looking for partners all over the world to work with bizcyclone.com Interested persons and companies please contact us on email - Details >>