Similar jobs
Posted: 23 May 2017
Salary: Negotiable
Location: Uganda, Kampala
Degree/Diploma in IT & Quality Management, 3+ years working as an IT Manager. Strong experience of t...
Posted: 23 May 2017
Salary: Negotiable
Location: Uganda, Kampala
Professional qualification in Business, Administration, Agro based field or similar Master’s De...
Posted: 22 May 2017
Salary: Negotiable
Location: Kenya, Nairobi
Bachelor's Degree in any of the following areas: Engineering, Physical Sciences, Business, Social S...
Posted: 22 May 2017
Salary: Negotiable
Location: Kenya, Nairobi
Bachelor's Degree-in any of the following areas: Engineering, Physical Sciences, Business, Social S...
Posted: 22 May 2017
Salary: Negotiable
Location: South Sudan,
Proven experience for a minimum of 2 years in a similar role with an international NGO • Intermedia...
1613 views
farm manager
Back
Posted: 03 Nov 2016 08:14
Deadline: 23 Nov 2016
Category: Management
Location: Africa , Tanzania , Morogoro
Employment: Full-Time
Education: Bachelor
Salary: Negotiable
Employer: ushirika wa wakulima wadogodogo wadogo kilimo cha umwagiliaji mpunga dakawa ltd
About Company: Bodi ya Ushirika wa Wakulimo Wodogowodogo wo Kilimo cha Umwogilioji mpungo Dokowo LTD
Email: info@uwawakuda.com
Phone: +25575400000
Contact name: MD
File: Download
Requirements
1 . Awe raia wa Tanzania
2. Awe no stashahada ya umwagiliaji kutoka katika chuo kinachotambulika no Serikali ya Jamhuri yo Muu~
gono wa Tanzania
3. Awe no Ujuzi wa kutumia kompyuta
4. Asiwe no rekoda yo kushitokiwo kwa koso la jinoi oma rushwa
5. Awe mwenye umri koti yo 25- 45
Conditions
N/A
Responsibilities
1. Kusimomio shughuli zote zo uzalishaji kotiko skimu kwo kuzingotia kolendo
2. Kuondoo kolendo yo umwogilioji (Irrigation scheduling) kwa kilo msimu
3. Kuhokikisha wokulimo wonoponda mozao yoliyoidhinishwo msimu husiko
4. Kurotibu shughuli za umwogilioji kotiko skimu
5. Kuondaa mpango kazi na kusimamia ukarabati wa miundombinu ya umwogiliaji katika sklmu
6. Kuandaa na kusimamia matumizi bora ya zana za kilimo
7. Kuhakiki no kusimomio motumizi sohihi ya mboleo no viuotilifu
8. Kusimamia no Kuratibu maswala ya mozingiro katika skimu
9. Kuandaa ripoti ya mwezi, robo, nusu, robo tatu mwaka na mwaka mzima
10. Kuandiko no kutunzo kumbukumbu zo vikaovyc bodi (Atokuwa katibu wa Bodi)
11. Kushirikiano no Bodi kotiko kuandao mipongo ya maendeleo yo mudo mfupi no ya muda mrefu
12. Kuondoo toorifo yo mapoto no motumizi yo UWAWAKUDA
13. Kuishauri Bodi kuhusu maswolo yo rosilimali watu no kuwosimomia wotakoo ojiriwo
14. Kuajiri viborua katiko shughuli zo uendeshaji moshamboni
15. Awe toyari kufanyo shughuli nyingine kodri atokavyo ogizwo no Bodi
©2017 BIZCYCLONE Portal All Rights Reserved
Coopera teWith Us »
We are looking for partners all over the world to work with eastafricatender.com Interested persons and companies please contact us on email - Details >>