Found 1 Suppliers
Sort By:

Zhejiang Putian Integrated Housing Co.,Ltd.

  • Address: Hangzhou, Zhejiang, China
  • Employees: 1001 - 5000
  • Annual revenue: 10,000 USD
  • Established year: 2014