Similar companies
kiol
United Nations Office at Nairobi
United Nations Office at Vienna
Welcome to the Ministry of Livestock and Fisheries, the ministry has mandate of overall managemen...
Welcome to the new Website of Fetakgomo-Greater Tubatse Municipality or LIM 476. This is another pla...
28467 views
TUNDUMA TOWN COUNCIL
Back
Posted: 22 Mar 2016 12:11
Category: Government & Development
Location: Africa , Tanzania
Address: Unnamed Road, Tanzania
Phone: N/A
Description
Tunduma is a border town between Tanzania and Zambia. It lies in Tanzania, in the Mbeya Region. It has border posts for both the Tanzam Highway and the TAZARA railway (for which it has a station) linking the two countries. It is 113 km south-west of Mbeya. It is also the junction for the dirt road which runs via Sumbawanga through the remote far western districts of Tanzania to Kasulu and Kibondo in the north-west. According to a 2002 census, it has 34,461 inhabitants.[
Construction of Pumped and Piped water supply project at Namole- Nsanzya - Chiwezi Streets in Tunduma Town Council
14 Nov 2017 16:45
Construction
Deadline: 03 Dec 2017
More
Construction of Pumped and Piped water supply project at Namole- Nsanzya- Chiwezi Streets in Tunduma Town Council
14 Nov 2017 15:58
Construction
Deadline: 04 Dec 2017
More
Wakala wa kufanya usafi wa mazingira katika kituo cha afya tunduma
21 Sep 2017 15:56
Cleaning & Sanitation
Deadline: 11 Oct 2017
More
construction of pumped and piped water supply project at namole-nsanzya-chiwezi streets in tunduma town council
20 Sep 2017 14:20
Construction
Deadline: 06 Oct 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA STENDI YA MPEMBA
11 Jul 2017 08:58
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA USAFI WA MAZINGIRA WA BAJAJ PIKIPIKI NA PIKIPIKI ZA MIGUU MITATU
11 Jul 2017 08:56
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
ALA WA KUKUSANYA USHURU WA MAGULIO NA MINADA KATIKA MJI WA TUNDUMA
11 Jul 2017 08:53
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA SOKO LA MAJENGO, MAKAMBINI NA MPEMBA
11 Jul 2017 08:51
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA USAFI WA MAZINGIRA KATIKA MAENEO YA BIASHARA MAKAMBINI, SOGEA, MAPOROMOKO, KALOLENI NA MPANDA
11 Jul 2017 08:39
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA USAFI WA MAZINGIRA KATIKA MAENEO YA BIASHARA MPEMBA, KATETE NA CHAPWA
11 Jul 2017 08:36
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WA KUKUSANYA USHURU WA MAZAO YA MSITU
11 Jul 2017 08:33
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
WAKALA WAKUKUSANYA USHURU WA MADINI YA UJENZI MCHANGA, MAWE, KOKOTO, KIFUSI NA TOFALI
11 Jul 2017 08:27
Tax&Revenue Collection
Deadline: 31 Jul 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa vitunguu. mbogamboga, mawese na viazi
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa mpunga, mchele, pumba laini za mpunga, pumba laini za mahindi na mashudu
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa mazao ya .misitu
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa usafi wa mazingira katlka maeneo ya biashara Mpemba, Katete na Chapwa.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa usafi wa mazingira katika maeneo ya biashara Makambini, Sogea, Maporomoko, Kalolemi na Mpande.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa usafi wa mazingira katika maeneo ya biashara Tuduma .Majengo, Uwanjani Mwakakati, Muungano na Chipaka.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa vyoo kwenye masoko yafuatayo:· (i) soko ta mazao (ii) soko la Makambini (hi) soko la Majengo ( Iv) soko la Mpemba.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanyll ushuru wa stendi eneo la Mwaka.(bus stand)
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa usafi wa mazingira kwa magari yanayoingia kupakia na kushusha mizigo.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa madini ya ujenzi mchanga ,mawe, kokoto, kitusi na torali.
15 Jun 2017 03:00
Tax&Revenue Collection
Deadline: 13 Jun 2017
More
KUTOA HUDUMA: Vifaa vya shule ya msingi na sekondari kama vile vitabu n.k
21 Apr 2017 10:55
Procurement and Supply
Deadline: 10 May 2017
More
Huduma ya uuzaji wa vyakula mashuleni mfano mchele,maharage n.k
20 Apr 2017 12:35
Catering & Hotel Management
Deadline: 08 May 2017
More
Huduma ya ukusanyaji madeni
20 Apr 2017 12:32
Tax&Revenue Collection
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Uuzaii wa vifaa vya usafi
20 Apr 2017 12:24
Salvage Buys & Sales
Deadline: 08 May 2017
More
Huduma za ushauri kitaalamu (consultancy services) mfano mpango mkakati,huduma ya mafunzo
20 Apr 2017 12:22
Consultancy
Deadline: 08 May 2017
More
Kutoa huduma za vifaa vya kielektroniki
20 Apr 2017 12:20
Electrical & Mechanical
Deadline: 08 May 2017
More
Wakandalasi wa kazi za ujenzi wa majengo/madaraja na Matengenezo ya barabara
20 Apr 2017 12:18
Construction
Deadline: 08 May 2017
More
Kutoa huduma ya Uuzaji wa Mafuta na vilainisho kama (diesel petrol na oil ) n,k.
20 Apr 2017 12:13
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Uuzaji na kutengeneza samani za ofisi (carpenter)
20 Apr 2017 12:10
Salvage Buys & Sales
Deadline: 08 May 2017
More
Kutoa Huduma ya Uchapishaji, kutoa nakala na kutengeneza vitabu Vya ofisi (Printing, Photocoov na Binding) - Stationaries.
20 Apr 2017 12:05
Printing Services
Deadline: 08 May 2017
More
Uuzaji wa vipuri vya magari na matengezo ya magari piki piki na generator
20 Apr 2017 11:52
Salvage Buys & Sales
Deadline: 08 May 2017
More
Huduma ya Kutengeneza vitaa vya ofisi kama printer, photocopy machine, computer, nk.
20 Apr 2017 11:49
Maintenance & Repair
Deadline: 08 May 2017
More
Utoaji wa huduma ya vinywaji, vyakula na viburudisho kwenye vikao na sherehe mbalimbali za halmashauri ya mji
20 Apr 2017 11:47
Catering & Hotel Management
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Uuzaji wa dawa za binadamu
20 Apr 2017 11:38
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Uuzaji wa gesi inayotumika kwenye majokofu ya kutunzia dawa
20 Apr 2017 11:32
Salvage Buys & Sales
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo.
20 Apr 2017 11:23
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Uuzaii wa kemikali (chemicals) na vifaa vya maabara mashuleni.
20 Apr 2017 11:19
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Vifaa vya hospitali na maabara
20 Apr 2017 11:15
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Utoaji huduma va ukumbi na matangazo
20 Apr 2017 11:13
Catering & Hotel Management
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: U uzaji wa vitambaa na ushonaji wa sare za watumishi
20 Apr 2017 11:11
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Wakandarasi wa kazi ndogo ndogo (minor works)
20 Apr 2017 11:09
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA YA: Vifaa vya ujenzi umeme na maji
20 Apr 2017 11:07
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
KUTOA HUDUMA: Vifaa vya shule ya msingi na sekondari kama vile vitabu n .k
20 Apr 2017 11:05
Procurement and Supply
Deadline: 08 May 2017
More
Upgrading to double surface dressing maporomoko-tunduma health centre 1km
14 Mar 2017 14:22
Civil works
Deadline: 03 Apr 2017
More
HYDRO GEOPHYSICAL SURVEY, DRILLING OF EXPLORATORY AND PRODUCTIVE BOREHOLES FOR MLENDA, IPITO, NAMOLE, CHAPWA A AND CHIPAKA STREETS IN TUNDUMA TOWN COUNCIL
13 Jan 2017 11:14
Civil works
Deadline: 30 Jan 2017
More
HYDRO GEOPHYSICAL SURVEY, DRILLING OF EXPLORATORY AND PRODUCTIVE BOREHOLES FOR MLENDA, IPITO, NAMOLE, CHAPWA A AND CHIPAKA STREETS IN TUNDUMA TOWN COUNCIL
10 Jan 2017 12:58
Works
Deadline: 30 Jan 2017
More
TH E PROPOSED CONSTRUCTION OF OFFICE BLOCK BUILDING TO BE BUILT AT TUNDUMA TOWN COUNCIL
10 Jan 2017 12:46
Construction
Deadline: 30 Jan 2017
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa Usafi wa mazingira (Forodha/custom)nkwa magari yanayoingla na kutoka nchlnl katika mpaka wa Tunduma.
26 Oct 2016 12:18
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Ushuru wa usafi wa mazingira ( forodha/custom) kwa magari yanayolngia na Kutoka
26 Oct 2016 12:15
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa malazi (Hotel levy)
26 Oct 2016 12:13
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa paridng blnahll (yard) za magarl makubwa na madogo zilizopo Mpemba, Chapwa,Mwaka n.k
26 Oct 2016 12:11
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa samaki na dagaa
26 Oct 2016 12:09
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa Mahindi na Maharage
26 Oct 2016 12:05
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kutoza faini za maegesho ya magari katika maeneo yasiyo rasmi (wrong parking) na upitishaji magari mazito barabara zisizohuswa katika mji waTunduma.
26 Oct 2016 11:56
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Wakala wa kukusanya ushuru wa madini ya ujenzi mchanga,mawe na kokoto
26 Oct 2016 11:06
Tax&Revenue Collection
Deadline: 16 Nov 2016
More
Construction Of Mpemba and Chindi Bridge
26 Oct 2016 10:53
Construction
Deadline: 15 Nov 2016
More
Construction of Sogea (Kanani bridge)
26 Oct 2016 10:52
Construction
Deadline: 15 Nov 2016
More
Spot improvement Works along Chapwa A-lgawa Road(2kms) and Mpemba road (4kms) and Routen maintenance works along Chapwa-Tunduma road (3kms)
26 Oct 2016 10:45
Civil works
Deadline: 15 Nov 2016
More
Routine maintenance works along Namole-Dampo-Manka(6kms),and Road opening Tunduma Town Council (Own Source) (6kms)
26 Oct 2016 10:42
Civil works
Deadline: 15 Nov 2016
More
Upgrading to Double surface Dressing Maporomoko-Kituo cha Afya road (1 km)
26 Oct 2016 10:38
Civil works
Deadline: 15 Nov 2016
More
Routen Maintenance works along Tunduma-Mpande (7kms) and Migombani-Machinjioni (4kms).
26 Oct 2016 10:05
Civil works
Deadline: 15 Nov 2016
More
GPN: GOODS AND NON CONSULTANCY SERVICES
27 Sep 2016 08:51
General Procurement Notice (GPN)
Deadline: 31 Jan 2017
More
Location on the map:
Coopera teWith Us »
We are looking for partners all over the world to work with bizcyclone.com Interested persons and companies please contact us on email - Details >>