HALMASHAURI YA WILAYA YA MUSOMA

Posted: 12 Dec 2015 | 11:39 | 221 views |
  • Tanzania
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA

Halmashauri ya Wilaya ya Musoma inakusudia kuweka mawakala wa kukusanya mapato ya Halmasahuri katika Mialo,Masoko oa Minada mbalimbali kwa k1pindi cha kuanzia Januari 2016 hadi Juni 30 2016

Location on the map: