Nairobi City Water & Sewerage Company Ltd.

Posted: 17 Dec 2015 | 09:53 | 110 views |
  • Kenya
  • No. of Employees: NA
  • Annual revenue: NA
  • Established year: NA
  • Facebook URL: NA
  • Linkedin URL: NA
  • Twitter URL: NA