Negotiable
1451 views
0
0

Job Description

We are looking for Katibu wa elimu, uimarishaji na utangazaji wa chama

Bachelor

Full-Time


Awe Mtanzania Awe na umri usiozidi miaka 45 Awe na Shahada au Stashahada ya Elim u, maendeleo ya Jam ii, Sheria na Ustawi wa jamii kutoka chuo kinachotambulika Awe na uzoefu katika masuala ya Vyama vya Wafanyakazi kwa muda usiopungua miaka miwili(2} Mwanachama wa COTWU (T) atapewa klpaumbele zaidi


Kuandaa/kutengeneza Mpango wa Mafunzo ya Eli mu kwa ajlll ya wafanyakazi/wanachama waCOTWU(T) Sherla za Kazi Kuratlbu shughuli zote za Elimu/mafunzo, uimarishaji na utangazaji wa Chama sehemu za kazi/matawini ya COTWU (T) -Kufanya utafiti, kukusanya na kuchambua makala mballmbali na kutoa mafunzo/elimu' sehemu za kazi matawi ya COTWU (T). -Kuimarisha Kamati za Wanawake na Vijana ndani ya Chama -Kuimarisha Mikataba ya Utambuzi, Mikataba ya Hali Bora na Mabaraza ya Wafanyakazi -Kumshauri Katibu Mkuu kuhusu mas.ua la ya Elimu/mafunzo, utangazaji na uimarishaji wa Chama.

Company Profile

Chama cha Wafanyakazi wa Sekta ya Mawasiliano na Uchukuzi


Chama cha Wafanyakazi wa Sekta ya Mawasiliano na Uchukuzi

info@cotwu.com

MD

+255 (25) 2503304

Contact for any query

Share On

Similar jobs
21 Nov 2017
Category: Education & Training
Location: Africa , Tunisia
bachelor degree
21 Nov 2017
Category: Education & Training
Location: Asia , Thailand
be enrolled in the final academic year of a first university degree programme (minimum Bachelor's le...
21 Nov 2017
Category: Education & Training
Location: Asia , Thailand
be enrolled in the final academic year of a first university degree programme (minimum Bachelor's le...
21 Nov 2017
Category: Education & Training
Location: Asia , Thailand
ed Skills and Experience Enrolled in a graduate school programme (second university degree or...
20 Nov 2017
Category: Education & Training
Location: Australia and Oceania , Papua New Guinea
Bachelor's degree in international relations, development, political science, communications, or a r...
Coopera teWith Us »
We are looking for partners all over the world to work with bizcyclone.com Interested persons and companies please contact us on email - Details >>