Negotiable
2097 views
0
0

Job Description

We are looking for Farm manager

Bachelor

Full-Time


1 . Awe raia wa Tanzania 2. Awe no stashahada ya umwagiliaji kutoka katika chuo kinachotambulika no Serikali ya Jamhuri yo Muu~ gono wa Tanzania 3. Awe no Ujuzi wa kutumia kompyuta 4. Asiwe no rekoda yo kushitokiwo kwa koso la jinoi oma rushwa 5. Awe mwenye umri koti yo 25- 45


1. Kusimomio shughuli zote zo uzalishaji kotiko skimu kwo kuzingotia kolendo 2. Kuondoo kolendo yo umwogilioji (Irrigation scheduling) kwa kilo msimu 3. Kuhokikisha wokulimo wonoponda mozao yoliyoidhinishwo msimu husiko 4. Kurotibu shughuli za umwogilioji kotiko skimu 5. Kuondaa mpango kazi na kusimamia ukarabati wa miundombinu ya umwogiliaji katika sklmu 6. Kuandaa na kusimamia matumizi bora ya zana za kilimo 7. Kuhakiki no kusimomio motumizi sohihi ya mboleo no viuotilifu 8. Kusimamia no Kuratibu maswala ya mozingiro katika skimu 9. Kuandaa ripoti ya mwezi, robo, nusu, robo tatu mwaka na mwaka mzima 10. Kuandiko no kutunzo kumbukumbu zo vikaovyc bodi (Atokuwa katibu wa Bodi) 11. Kushirikiano no Bodi kotiko kuandao mipongo ya maendeleo yo mudo mfupi no ya muda mrefu 12. Kuondoo toorifo yo mapoto no motumizi yo UWAWAKUDA 13. Kuishauri Bodi kuhusu maswolo yo rosilimali watu no kuwosimomia wotakoo ojiriwo 14. Kuajiri viborua katiko shughuli zo uendeshaji moshamboni 15. Awe toyari kufanyo shughuli nyingine kodri atokavyo ogizwo no Bodi

Company Profile

Ushirika wa wakulima wadogodogo wadogo kilimo cha umwagiliaji mpunga dakawa ltd


Bodi ya Ushirika wa Wakulimo Wodogowodogo wo Kilimo cha Umwogilioji mpungo Dokowo LTD

info@uwawakuda.com

MD

+25575400000

Contact for any query

Share On

Similar jobs
20 Mar 2018
Category: Management
Location: Africa , South Sudan
At least S years' project management experience in South Sudan or a similar conflict-affected and lo...
20 Mar 2018
Category: Management
Location: Asia , Afghanistan
Master's degree is required in Project Management, Public Administration, Law, International Relatio...
19 Mar 2018
Category: Management
Location: Africa , Kenya , Nairobi
Master’s degree in Business related field (e.g. Accounting, Finance, Strategy, Human Resource, Opera...
19 Mar 2018
Category: Management
Location: Africa , Kenya , Nairobi
Master’s Degree in either of the following disciplines, Business Administration, Marketing, PR/ Comm...
19 Mar 2018
Category: Management
Location: Africa , Kenya , Nairobi
Bachelor’s degree or equivalent in statistics, mathematics, computer science or epidemiology. A Mast...
Earn $2 for every friends you invite to BIZCYCLONE Get Started